Spiselige sorter - barrotsplanter

I salg fra uke 11/2019 (ca. 15.mars)
Barrotsplanter er planter som overvintrer på rot, og selve roten levers i litt jord planteklar. De har overvintret og vil gi stor avling allerede første år
(bærbusker kan ta lengre tid før bær).