Spiselige sorter - barrotsplanter

Barrotsplanter er planter som overvintrer på rot, og selve roten levers i litt jord planteklar. De har overvintret og vil gi stor avling allerede første år
(bærbusker kan ta lengre tid før bær).