Kosmetikk -lag selv kit

De fleste av settene krever kun almindelige kjøkkenredskaper og et termometer som måler opptil 100 °C. I noen av settene hvor det f.eks. kreves store mengder demineraliserende vann mangles det for å ikke gjøre forsendelse fordyrende