Doble tidlige tulipaner er hybrider av enkle tidlige tulipaner. Tulipaner anses som doble når de har mer enn seks kronblad. De har pionerlignende blomster på korte solide stengler, og er velegnet for bed, masseplanting eller potter.