Her er plantene hjortedyr og gnagere holder seg unna samlet