REVEHALELILJE OG SKJERMLILJE

Begge skaper flotte vertikale linjer i hage og bed. Plasser bakerst i bed. Revehalelilje krever plass mens Skjermlilje trives trangere og er også ypperlig i potter. 
Revehalelilje kan stå ute gjennom vinteren opp til klimasone H3, og må ellers i landet tas inn om vinteren. Skjermliljer kan klare seg enkelte steder langs kysten sør i norge men må også tas inn om vinteren. Vinteroppbevaringen er enkel.