Her er plantene snegleplagende hageeiere burde kjøpe til bed, da sneglene enten ikke liker de i det hele tatt eller de er lite innom. Kunnskapen om dette feltet spriker veldig fra kilde til kilde, så det er likevel ingen garanti, men vår erfaring, som mange andre hageeiere deler. Noen arter er kanskje utsatt i starten, mens sneglene holder seg unne når de er vokst seg store, og fått grovere blader som de ofte holder seg unna. Kom gjerne med tilbakemelding på dine erfaringer.

 I opphøyde bed, potter, kasser og urner kan du plante det meste da det er enklere å stoppe sneglene å komme til, f.eks. med sneglekanten eller denne stopp snegler kobberteip.