SE ALLE UNDER ELLER VELG ETTER HERDIGHETSSONE DER DU BOR, FOR Å SE HVILKE SOM OVERVINTRER: