Iris gir blomster på tykke stive stengler med rette stive blader. Har horisontale røtter så når du planter pass på slik at øverste del av roten (ser ut som en knoll) er litt over bakken og blir eksponert for litt sol mens resten legges nedover. Blir den plantet for dypt kan den nekte å gi deg blomster.