Storkenebb sprer seg godt og er utmerket som markdekker. Sneglene liker ikke Storkenebb. Som alle blomster liker den best sol og gir mest blomst da, men klarer seg også godt i halvskyggen. Lang blomstring og også utrolig flott i gamle urner eller lignende.