Frøbånd

FRØBÅND - ENKEL DIREKTESÅING
Frø sydd inn i frøbånd/såband. Sorter som egner seg for direktesåing utendørs. En enkel og kjapp medtode som fordeler frøene for deg og forenkler såarbeidet. Pass på å dekke begge endene med jord slik at ikke fugler kan dra opp hele båndet. Konvensjonelle frø.