Setteløk (forhåndssalg pågår - samlet lev. uke 15-17)

NB NB LES!
Ved forhåndsbestilling av norsk setteløk vil ordren få samlet levering ca uke 15-17 da sesong er noe senere enn utenlandsk og vi kun selger norsk.
Dersom du ønsker andre varer tilsendt tidligere, f.eks. frø og pluggbrett, må disse legges i egen ordre, da vi dessverre ikke tilbyr dellevering.

Skal jeg velge varmebehandlet setteløk eller ikke?

Setteløk skal ikke gå i blomst. Løk som utsettes for frost etter at den første stilken er kommet opp, kan begynne å blomstre. Da utvikles en hard, uspiselig stilk, og færre løklag. Det blir helt enkelt en mye dårligere matløk. Ved varmebehandling ødelegges blomstringsevnen, og risikoen for blomstring reduserers med ca. 95%. Derfor er det viktigere å velge varmebehandlet løk jo lengre nord i landet man dyrker. Planteavstand setteløk er ca. 10 cm med en radavstand på 20 cm. Kan forkultiveres innendørs eller plantes ut i april-mai og høstes inn i juli-september avhengig av sted/sort/startstidspunkt.

Den norskavlede setteløken er sortene som brukes i produksjon profesjonellt i Norge, men leveres noe senere i sesongen.