Furunål - eterisk olje 10 ml

Virker antiseptisk og øker blodgjennomstrømningen. Til alle hudtyper. Duft mellom til topptone

PrisNOK89,00 inkl. mva.
På lager

Produktinfo

Dosering: Max 1%. Må aldri anvendes ufortynnet.

Duft

Mellom til topotone.

Fremstillet ved vanddampdestillering av barnåler fra Pinus sylvestris.

Kun til utvortes bruk.

Inneholder følgende af de 26 deklerasjonspliktige parfymestoffer: Limonen.

Ingrediens: Pinus Sylvestris Oil

Produktet er i sin rene form faremerket:

faresymbol_udraabstegnfaresymboler_lungerfaresymbol_miljoe

Fare: Kan være livsfarligt, hvis det inntas og kommer i luftveiene. Kan forårsake allergisk hudreaksjon. Forårsaker hudirritasjon. Giftig for vannlevende organismer, med langvarige virkninger. Brannfarlig væske og damp.