FRØ LAGERTØMMING

LAGERSALG PÅ FRØPAKKER
Vi tømmer lagret før ny sesong hvor over 1000 sorter kommer for salg. Benytt anledningen til å gjøre et kupp på frøposer, og fyll opp lagrene til kommende sesonger. Frø kan lagres flere år og mister kun ca. 1-2 spiringsprosent hvert år.


NORGES STØRSTE UTVALG ØKOLOGISKE FRØ, OVER 400 SORTER!
Størst utvalg nordisk produserte frø; sorter som egner seg for nordiske forhold.

Hvorfor velge økologiske frø?
Du lykkes enklere med økologiske frø, rett og slett. Et frø blir aldri bedre enn sin morplante som under tid har lært seg å tilegne seg spesielle forhold. Er mor blitt foret med sprøytemidler vil barnet også lettere være avhengig av det og ha samme behandling for å gi avling, og unngå sykdommer. Økologiske frø gir bedre avling ved lavere gjødselnivå. Det stilles høyere krav til økologiske frø hva gjelder spireevnen. Økologiske frø er bedre egnet til dyrking uten kunstgjødsel og kjemisk-syntetiske plantevernmidler. Alle våre frø kommer fra den økologiske Runaberg gården som Plukkselv er salgsdistrubutør for i Norge. Her har Johnny og Barbro i snart 40 år avlet frem sorter som egner seg for dyrking i den kalde nordiske klima.
Enkelte sorter får vi ikke tak i økologisk såvare, de er merket på siden med: 
NB! Sorter vi ikke har klart å skaffe økologisk såvare er merket med IKKE ØKOLOGISK og kommer fra Nelson Garden i Norge. På sorter det ikke er økologisk såvare å få tak i eller begrenset tilgang (gjelder spesielt 2021 grunnet corona og begrenset tilgang), er det mulig å dyrke sorten som økologisk og søke om å selge produktet du produserer som økologisk.

KLIKK HER FOR Å LASTE NED SMART SÅOVERSIKT
Ha alltid oversikten på alle frøene på din mobil, eller print ut oversikten og ha i din frøkasse.