ØKOLOGISKE FRØ

NB! AKKURAT NÅ SANKES/TØRKES OG PAKKES FRØ FRA ÅRETS PRODUKSJON.
I DESEMBER VIL DU FINNE OVER 400 ULIKE SORTER KLART FOR SALG.

NÅ SELGES RESTER FRA FJORÅRETS AVLING, OG SORTER TAS BORT ETTERHVERT SOM DE ER UTSOLGT

KLIKK HER FOR Å LÆRE OM DIREKTESÅING I MAI/JUNI 
Mange sorter kan med fordel sås direkte utendørs og ikke alle har mulighet til å forkultivere inn, her kan får tu tip om hvordan og hvilke sorter.


NORGES STØRSTE UTVALG ØKOLOGISKE FRØ, OVER 400 SORTER!
Størst utvalg nordisk produserte frø; sorter som egner seg for nordiske forhold.

Hvorfor velge økologiske frø?
Du lykkes enklere med økologiske frø, rett og slett. Et frø blir aldri bedre enn sin morplante som under tid har lært seg å tilegne seg spesielle forhold. Er mor blitt foret med sprøytemidler vil barnet også lettere være avhengig av det og ha samme behandling for å gi avling, og unngå sykdommer. Økologiske frø gir bedre avling ved lavere gjødselnivå. Det stilles høyere krav til økologiske frø hva gjelder spireevnen. Økologiske frø er bedre egnet til dyrking uten kunstgjødsel og kjemisk-syntetiske plantevernmidler. Alle våre frø kommer fra den økologiske Runaberg gården som Plukkselv er salgsdistrubutør for i Norge. Her har Johnny og Barbro i snart 40 år avlet frem sorter som egner seg for dyrking i den kalde nordiske klima.

KLIKK HER FOR Å LASTE NED SMART SÅOVERSIKT
Ha alltid oversikten på alle frøene på din mobil, eller print ut oversikten og ha i din frøkasse.